yêu và nghiện

Mỵ Châu hỏi “yêu và nghiện có khác nhau không ạ?”

“Đôi khi, yêu cũng là nghiện.”

“Thế thì chẳng nhẽ cũng phải cai yêu?”

“Đôi khi.”

“Kì a.”

“Đấy là đôi khi. Còn khi khác thì đâu phải là đôi khi.”

ngộ thiền

Nhiều người được dạy bảo và tin rằng cứ ra nhắm mắt ngồi gốc cây bồ đề bảy năm, hay nhắm mắt ngồi úp mặt vào tường chín năm, thân mình thả lỏng, tâm thức dõi sát theo hơi thở, là rồi sẽ trở thành siêu nhân.

**

Có thể lắm.

Siêu nhân về lòng kiêu căng cùng cực kiêm bất lực.