giống nhau

Ở hành lang của hội quốc liên, ba đại biểu của ba nước nọ gặp nhau chuyện trò ngô rang.

Một nhà báo ghé qua phỏng vấn.

“Thưa các bác, các bác là đại biểu của một nước hay của nhiều nước khác nhau ạ?”

Cả ba đại biểu đồng thanh “của ba nước khác nhau”.

“Nhưng sao các bác nói năng vung vẩy có cái gì đó siêu giống nhau. Các bác học chung một thày ạ?”

Cả ba đại biểu đồng thanh “mỗi chúng tôi chỉ học theo gương lãnh tụ của nước mình”.

“Hay là, các lãnh tụ của các nước các bác đều học chung một thày ạ?”

Cả ba đại biểu đồng thanh “lãnh tụ là người thày bẩm sinh, chỉ đi dạy thôi, không bao giờ phải đi học cả”.