đẹp, và quyến rũ

Cụ Hinh ngắm cô chim sẻ trên bãi cỏ “cái đẹp luôn thật quyến rũ”.

Mỵ Châu không bằng lòng.

“Cái đẹp thật thì nó vô tư, chứ không phải là nó ở đó để mà quyến rũ. Em chẳng muốn quyến rũ ai ạ.”

“Ta thấy cái đẹp nó quyến rũ, chứ ta đâu có bảo cái đẹp nó luôn luôn âm mưu để quyến rũ đâu nhỉ.”

Bây giờ mới thấy Mỵ Châu nhoẻn cười.

“Vâng, thế thì phải nói là cái đẹp vô tư quyến rũ ạ.”