khiêm tốn

Mỵ Châu hỏi chuyện.

“Khiêm tốn, tức là cúi mình nhường nhịn, phải không Cụ Hinh?”

“Khiêm tốn, trước hết là phát hiện ra, hiểu ra ai khác giỏi giang hơn mình ở việc nào đó, và học theo, hợp tác cùng họ.”

“Ôi, không thể đơn giản hơn thế ư?”

“Đơn giản chứ.
Mình muốn phát hiện một mùi gì đó, mình phải hiểu ra rằng một bạn chó có khả năng thính mùi hơn ta một trăm ngàn lần, và mình phải biết học theo bạn ấy, cộng tác cùng bạn ấy.”