tự hào

Giờ giải lao tại cuộc hội thảo “Hùng Cường Trở Lại” tại Viện Trừutượnghọc, Mỵ Châu mời Cụ Hinh càfé.

“Em thấy bài tham luận nào được đọc từ sáng đến giờ cũng chi chít chữ tự hào.. tự hào lắm.. tự hào ơi.. Tự hào thì là tốt, hay không tốt hả Cụ Hinh?”

“Mỵ Châu ạ,
nếu mình hiểu biết sự việc, tự hào là điều bình thường,
nếu mình ngơ ngẩn ẫm ơ, tự hào là điều khốn cùng.”